Pliki cookie
Używamy plików cookie w celu ulepszenia działania witryny. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookie były zapisywane na twoim dysku — zmień ustawienia przeglądarki.
OK
Cookies (ciasteczka) to małe pliki tesktowe zapisywane na dysku użytkwonika i powiązane z przeglądarką internetową, które służą do analizy ruchu na witrynie internetowej i żródeł odwiedzin. Pliki te nie zawierają danych osobowych ani innych danych mogących połączyć użytkownika z rzeczywistą osobą. Obsługę ciasteczek użytkownik może wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Sap Partner
Grupa Infovide-Matrix Kontakt
Start > Oferta > Rozwiązania SAP > SAP HR/HCM, SAP ESS,SAP MSS
WSPARCIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM USŁUGI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SAP ERP HCM

Zarządzanie kapitałem ludzkim jest jednym z najbardziej strategicznych obszarów funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

 

Dobór właściwego rozwiązania wspomagającego pracę osób odpowiedzialnych za obszar HR, jak również skuteczne usługi wdrożeniowe i bieżącego wsparcia pracy”, w wielu przypadkach znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy działów HR i podnoszenia rangi tych zespołów w organizacji.

 

Usługi Infovide-Matrix w zakresie systemu SAP ERP HCM obejmują wszystkie obszary procesu wdrożeniowego, jak również integracji, doradztwa, utrzymania i serwisu. Koncentrujemy się na tym by dostarczyć Klientom nie tylko światowej klasy system, ale przede wszystkim wymierną wartość biznesową realizującą cele Klienta.

 

 

SAP ERP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

 

Rozwiązanie SAP ERP HCM łączy funkcjonalność twardego i miękkiego HR. Bazuje na wieloletnim doświadczeniu na rynku międzynarodowym i polskim. Narzędzie w profesjonalny i efektywny sposób wspiera zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą pracowniczą. Jest elastyczne i zgodne z najnowszymi trendami, jak również z polskimi regulacjami prawnymi.

SAP ERP HCM zawiera wszystkie kluczowe funkcjonalności począwszy od administracji kadrami, rozliczania wynagrodzeń pracowników, poprzez zarządzanie wiedzą pracownika, narzędzia analityczne i wspierające zarządzaniem relacjami pomiędzy pracownikami. System pozwala także na analizowanie kompetencji pracowników i planowanie ich rozwoju.

Proces ten jest podstawą utrzymania w organizacji wysoko wykwalifikowanej kadry. W efekcie końcowym zwiększona zostaje efektywność pracy użytkowników systemu oraz wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach pracowników.

 

Obszary funkcjonalne
Dostarczane rozwiązania wspierane są przez producenta oprogramowania i są w 100% zgodne z wymogami polskiego prawa: Kodeks pracy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.


Dostępne w systemie funkcjonalności można podzielić na :

 • Zagadnienia operacyjne – „twardy” HR
          
  • Administracja kadrami
   Charakteryzuje się wykorzystaniem jednej zintegrowanej kartoteki pracowniczej.
   Aktualne informacje zawarte są w podziale na grupy tematyczne ( infotypy). Dostęp do danych na każdym etapie jest monitorowane poprzez system uprawnień.
            
  • Zarządzanie strukturą organizacyjną
   W graficzny sposób odzwierciedla w systemie strukturę organizacyjną, co znakomicie upraszcza tworzenie raportów na potrzeby przełożonych i zarządu
            
  • Czas pracy
   Zarządzanie czasem pracy pozwala na planowanie i rejestrację czasu pracy przez administratorów czasu pracy. Informacje mogą spływać z czytników RCP i podlegają mechanizmom oceny.
   Sprawdzone i zatwierdzone dane są automatycznie wykorzystywane przy naliczaniu płac
            
  • Rachuba płac
   Głównym atutem SAP jest zautomatyzowane naliczanie płac obsługujące wyrównania wsteczne wypłacane na kolejnej liście miesięcznej (lub dodatkowej, korygującej). Przyjęte rozwiązania wspierają obsługę pożyczek pracowniczych, wypłat z ZFŚS.
   Pozwala na wykorzystywanie skomplikowanych algorytmów kalkulacji składników płac, wielowalutowości w kalkulacji wynagrodzeń oraz generacji składników technicznych wykorzystywanych jako składniki raportowe np. celem naliczenia i rozwiązywania rezerwy urlopowej
             
  • Integracja z FI/CO
   Standardowo system jest połączony z modułem finansowym i kontrolingu (księgowania wyników rozliczenia listy płac).
        
  • Współpracownicy
   System obsługuje umowy cywilno-prawne oraz wynikające z nich wypłaty.
   Działania te są wspierane poprzez narzędzie Menadżera Umów pozwalającego dodatkowo śledzić wypłacone kwoty, rozdzielać kosztów w ujęciu księgowym wg umówi rachunków.
            
  • Raportowanie
   Generowanie dokumentów do ZUS, US, GUS jest maksymalnie zautomatyzowane,
   co skraca czas ich przygotowania i zmniejsza ryzyko pomyłek. Dostępne narzędzie tworzenia raportów Ad-hoc pozwala użytkownikom łatwo dotrzeć do informacji.
   Planowanie i analityka
             
  • Planowanie i symulacja kosztów osobowych
   Wspomaga proces podejmowania decyzji poprzez umożliwienie ustalenia rzeczywistych kosztów, prognozowania przyszłych kosztów również na podstawie planowanych zmian organizacyjnych oraz/lub zmian struktury wynagrodzenia. Przyjęty plan kosztów może zostać przeniesiony do modułu kontrollingu.
           
 • Zarządzanie kadrą pracowniczą i relacjami z pracownikami – „miękki” HR
           

  • Zarządzanie szkoleniami
   Rozwiązanie pozwala kompleksowo zarządzać procesem planowania, oferowania oraz prowadzenia szkoleń dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
   Umożliwia to automatyzację procesu planowania i kalkulacji cen oraz emisję wszelkiego rodzaju dokumentów (zawiadomień, potwierdzeń udziału) związanych z uczestnictwem w szkoleniu. Funkcjonalność zarządzania szkoleniami wspiera planowanie i monitorowanie rozwoju zawodowego pracowników.
            
  • Zarządzanie rozwojem pracowników
   Funkcjonalność umożliwia zarządzanie indywidualnym rozwojem pracownika zgodnie z strategią przedsiębiorstwa oraz jego indywidualnymi potrzebami. Potrzeby szkoleniowe mogą zostać zidentyfikowane po wcześniejszym opracowaniu modelu kompetencyjnego oraz stworzeniu opisów stanowisk.
   Oceny pracownicze pozwalają natomiast przełożyć cele organizacji na cele indywidualne, których realizacja jest weryfikowana i może mieć przełożenie na system premiowy.
             
  • Portal samoobsługowy (ESS)
   Udostępnienie pracownikom 24h/ dobę portalu pozwala pracownikom na pobieranie i informacji i samodzielne załatwianie spraw kadrowych. Wszystkie wymagające zatwierdzenia przez przełożonego operacje są mu przekazywane automatycznie.
              
  • Portal menadżera (MSS)
   Menadżer „wyposażony” w to narzędzie zyskuje istotne wsparcie w zarządzaniu
   podległymi pracownikami, prowadzeniu procesu ocen i zarządzaniu wynagrodzeniami


Oferta Infovide-Matrix w zakresie implementacji SAP HR/HCM
Zakres usług realizowanych przez Infovide-Matrix w ramach systemu SAP HCM jest bardzo szeroki - od podstawowej funkcjonalności tj. administracji kadrami, zarządzania czasem pracy (w tym RCP), rozliczania wynagrodzeń i zarządzania strukturą organizacyjną, po zarządzanie szkoleniami, rekrutację, oceny pracownicze, implementację portali pracowniczych ESS / MSS oraz planowanie i symulację kosztów osobowych.

Stosujemy sprawdzona metodykę wdrożenia ASAP, która pozwala uwzględnić specyfikę danego Klienta i oprzeć się na sprawdzonych rozwiązaniach, które były stosowane w dotychczasowych wdrożeniach. Skraca to czas przygotowania projektu, minimalizuje koszty oraz daje pewność i zaufanie, co do powtarzalności sprawdzonej i zweryfikowanej w praktyce metody.

 

 

Obszary oferty:

Przygotowanie projektu:

 • Powołanie zespołów projektowych
 • Określenie procedur i standardów projektowych
 • Uzgodnienie warunków technicznych

Analiza/Koncentracja biznesowa

 • Szkolenia wstępne
 • Identyfikacja procesów biznesowych
 • Definicja wykorzystania SAP w realizacji procesów
 • Identyfikacja danych podlegających przeniesieniu do nowego systemu

Realizacja

 • Konfiguracja systemu
 • Szkolenia użytkowników
 • Testy modułowe i integracyjne
 • Testowa migracja danych i weryfikacja jakości

Przygotowanie do startu produktywnego

 • Przeniesienie konfiguracji na system produkcyjny
 • Przypisanie użytkownikom docelowych uprawnień
 • Przeniesienie i weryfikacja danych

Start produktywny i wsparcie

 • Wsparcie użytkowników systemu
 • 

Infovide-Matrix S.A. również świadczy usługi:

 • utrzymania systemu SAP HR/HCM poprzez bieżącą aktualizację i dopasowanie do zmieniających się przepisów prawnych,
 • dla Klientów posiadających SAP HR/HCM – rozbudowę już wykorzystywanych funkcjonalności również o elementy niestandardowe, - doradztwo udzielane przez doświadczonych konsultantów SAP,
 • przeprowadzanie procesów aktualizacji wersji systemu SAP (upgrade) we wszystkich obszarach funkcjonalnych.
 • 

Wybrane referencje
Posiadamy doświadczenie i referencje we wszystkich kluczowych sektorach rynku: telekomunikacji, finansach, administracji, przemyśle i energetyce.

 

 

W obszarze SAP HR mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla: Alstom, Altadis, Carcade, Danfoss, Edipresse,  Elektrociepłownia Kraków, Elektrociepłownie Wybrzeże, Energis Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Grammer, Grupa EDF, Grupa PCC Rokita, ING Bank Śląski, ISE Industries, Isuzu Motors Poland, KGHM, MCUS Wrocław, Pallmed, PGNiG, Philips Unilever, PKP Przewozy Regionalne, Pronar, RWE, Sitech, Sobieski, Zakłady Azotowe Puławy, ZEW Kogeneracja

 

 

-->> WSPARCIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM; USŁUGI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SAP ERP HCM (ulotka w pdf)

 

 

 

 

 

 

Wdrożenia SAP  SAP HR  SAP BO i BW  Integracja, utrzymanie, serwis  Programowanie